Foto: commons.wikimedia.org

Ivan Zakmardi Dijankovečki rođen je oko 1600. godine u Križevcima, u uglednoj obitelji koja je posjedovala vlastelinstvo Dijankovec i još neka imanja u Križevačkoj županiji.

Završio je isusovačku gimnaziju u Zagrebu i filozofiju u Olomoucu u Češkoj. Kao sposoban pravnik i humanist nalazio se na najvišim položajima u upravi zemlje. Bio je protonotar hrvatskog kraljevstva i poslanik na Požunskom saboru.

Godine 1641. Hrvatski ga je sabor izabrao u komisiju koja ima pregledati i popisati sve privilegije Hrvatske. U tom radu Zakmardi 1643. udara temelje Hrvatskom zemaljskom arhivu. Sakupio je državne isprave i dao na čuvanje Zagrebačkomu kaptolu u tzv. Škrinji privilegija (Cista privilegiorum Regni), danas u Hrvatskom državnom arhivu.

Ivan Zakmardi umro je 20. travnja 1667. godine u Banjskoj Bistrici u Slovačkoj. Grad Križevci je u znak zahvale Zakmardiju otkrio spomen ploču 1923. godine, a središnja ulica i gimnazija u Križevcima također nose njegovo ime.

Još jedna spomen – ploča postavljena je 3. rujna 2005. u Dijankovcu, gdje je obitelj Zakmardi imala vlastelinstvo.

Izvor: narod.hr