#Johan Rockstroem

Za kvalitetan život – potrebno surađivati sa Zemljom

Potrebno odgovornije upravljati Zemljom za kvalitetniji život.

NAJNOVIJE