#katarina ricci

13. veljače sveta Katarina Ricci – temelj njezine duhovnosti bilo je razmatranje Isusove muke

Temelj njezine duhovnosti bilo je razmatranje Isusove muke

NAJNOVIJE