#Zaklada Konrad Adenauer

Angela Merkel: ‘Države trebaju odustati od nacionalnih suvereniteta na račun Bruxellesa, a Marakeški sporazum...

Angela Merkel - Države trebaju odustati od nacionalnih suvereniteta na račun Bruxellesa, a Marakeški sporazum je nužnost!

NAJNOVIJE