#Fra Smiljan Berišić

fra Smiljan Berišić

Fra Smiljan Berišić: Ovčara je smrtni grijeh svih onih koji su dopustili da se...

'OVČARA je smrtni grijeh svih onih koji su dopustili da se dogodi, a ne samo onih koji su to učinili'

NAJNOVIJE