#Mirta Fekeža

Samuel Alito

Sudac koji je srušio Roe v. Wade: ‘Vjerska sloboda često je pitanje života ili...

Sudac koji je srušio »Roe protiv Wadea«: »Vjerska sloboda često je pitanje života ili smrti«

NAJNOVIJE