#osječko-baranjska županija

Šišljagić upozorio na prometnu izolaciju županije

SVE IZRAŽENIJA IZOLACIJA

Štete od poplava u Osječko-baranjskoj županiji veće od 20 milijuna kuna

PROGLAŠENA ELEMENTARNA NEPOGODA

Sabor u četvrtak o komasaciji poljoprivrednog zemljišta

OKRUPNJIVANJE ZEMLJIŠTA

U Osječko-baranjskoj županiji i dalje u pripravnosti zbog visoke Drave

KARAŠICA OKRUŽENA VODOM

Stanje u Osječko-baranjskoj županiji pod kontrolom unatoč visokim vodama

DRAVA KOD OSIJEKA I DALJE RASTE

NAJNOVIJE