#Primorsko-goranska policija

policija napadi na vjerske objekte

Katolikofobija u Rijeci: Pročitajte odgovor policije o napadima na vjerske objekte u PGŽ

S obzirom na napade na vjerske objekte i katolikofobiju koja već neko vrijeme buja u Rijeci zatražili smo odgovore

Primorsko-goranska policija spriječila 54 ilegalna migranta u prijelazu granice

Dio stranih državljana zatečen je na matuljskom području u blizini mjesta Rupa, Mučići i Zvoneće, a dio na čabarskom području.

U blizini hrvatsko-slovenske granice zatečeno 50-ak ilegalnih migranata

Za 40 ilegalnih migranata izdano je rješenje o protjerivanju i određen rok za napuštanje Hrvatske.

NAJNOVIJE