#Sindikata metalaca Hrvatske

Sindikat najavljuje prosvjede jer HBOR odbija kreditirati čeličnu industriju

SINDIKAT METALACA HRVATSKE

NAJNOVIJE