#aleksandar broz

Sin Josipa Broza Tita godinama se bespravno koristi državnom imovinom

Za bespravno korištenje državnom imovinom Aleksandar Broz mogao bi biti kažnjen s milijun kuna

NAJNOVIJE