#banovac

Odgovor povjesničaru Klasiću – izrazi Banovina i Banovac koristili su se davno prije 1991....

Odgovor povjesničaru Klasiću - riječ Banovac koristila od 19. stoljeća do 1945. godine

NAJNOVIJE