#Enciklika Evangelium Vitae

25. ožujka 1995. enciklika ‘Evangelium Vitae’ pape Ivana Pavla II. – što govori o...

Enciklika obrađuje teme kao što su pobačaj, smrtna kazna, eksperimentiranje s ljudskim embrijima

20 godina od Enciklike Evangelium Vitae

JEDAN OD NAJZNAČAJNIJIH CRKVENIH DOKUMENATA

NAJNOVIJE