#izvršni direktori

Plaće izvršnih direktora u Velikoj Britaniji pale gotovo 20 posto

Theresa May obećala je daljnje reforme politika koje se tiču zarada i nagrađivanja

Hrvatski članovi uprave Ine traže ukidanje izvršnih direktora

POSLOVANJE NEZAKONITO

NAJNOVIJE