#Ministarstvo Turizma

Z. Marić upoznao Vladu s hodogramom planiranja proračuna za 2017.

Ministar financija Zdravko Marić u utorak je upoznao Vladu s hodogramom planiranja proračuna za iduću godinu, a ministar graditeljstva Lovro Kuščević s projektima koje će pokrenuti njegovo ministarstvo.

Ministar turizma Gari Capelli nastavlja započete projekte

Novi ministar turizma Gari Capelli preuzeo je u četvrtak Ministarstvo turizma od dosadašnjeg ministra Antona Klimana, poručivši da će nastaviti započete projekte te učiniti sve da se turizam još bolje razvija.

Nepravilnosti i u Ministarstvu turizma bivše vlade: Što je radio IDS-ovac Darko Lorencin?

Ministarstvo turizma je za 2015. od Državne revizije dobilo „uvjetno mišljenje“, a jedan od glavnih razloga za to jest prekomjerno korištenje ugovora o djelu, slično kao i u Ministarstvu vanjskih poslova, piše Slobodna Dalmacija. Radi se o ministarstvu koje je vodio Dario Lorencin, a otkriveno je da su ugovori o djelu zaključeni s vanjskim suradnicima (21), od čega se sedam odnosi na drugo tijelo državne uprave, Ministarstvo mora prometa i infrastrukture, koje ima sjedište na istoj lokaciji kao i Ministarstvo turizma. „Najveći dio poslova prema zaključenim ugovorima o djelu odnosio se na poslove državnih službenika iz redovne djelatnosti Ministarstva. Rashodi za izvršitelje usluga na temelju ugovora o djelu ostvareni su u iznosu 698.924 kune, što čini 2,8 posto novca osiguranog za osnovne plaće s doprinosima zaposlenika Ministarstva za 2015., te su veći od propisanog iznosa (dva posto ukupnog iznosa novca za osnovne plaće s doprinosima u tekućoj godini osiguranim za to tijelo) za 200.924 kune“, navodi se u izvješću revizije. Pojedini su i ugovori o djelu zaključeni za obavljanje poslova koji se odnose na poslove državnih službenika iz redovne djelatnosti Ministarstva - kadrovski i arhivski poslovi, izrada prijedloga Uredbe o unutarnjem ustrojstvu, pravilnika, odluka i općih akata ministarstva, priprema sjednica kolegija, organiziranje sastanaka i vođenje zapisnika, arhivski poslovi, unos raznih podataka u računalo i druge poslove. Kažu kako to nije u skladu s odredbom članka 62. stavak 1. zakona o državnim službenicima kojim je propisano da se pojedini poslovi koji se obavljaju u državnom tijelu, osim poslova koje obavljaju državni službenici iz članka 3. stavka 2. navedenog zakona, mogu na temelju ugovora o djelu povjeriti pružateljima stručnih usluga izvan državne službe. Odredbom članka 62. stavka 2. zakona o državnim službenicima propisano je da izdaci za pružatelje usluga na temelju ugovora o djelu ne smiju prelaziti dva posto ukupnog iznosa novca za osnovne plaće s doprinosima u tekućoj godini osiguranim za to tijelo. „Rashodi za plaće za redovan rad zaposlenika Ministarstva s doprinosima planirani su u iznosu 24.900.000, a rashodi za izvršitelje usluga na temelju ugovora o djelu ostvareni u iznosu 698.924 iznose 2,8 posto novca osiguranog za osnovne plaće s doprinosima zaposlenika Ministarstva za 2015., te su veći od propisanog iznosa za 200.924. Na navedenu nepravilnost Državni ured za reviziju je ukazivao i u revizijama za prethodne godine. Rashodi po ugovoru o djelu su u 2011. iznosili 10,8 posto, u 2012. iznosili su 7,1 posto, a u 2013. iznosili su 5,3 posto rashoda za plaće zaposlenika. U 2014. navedeni rashodi iznosili su 1,9 posto rashoda za plaće zaposlenika, odnosno bili su u granicama zakonom propisanog postotka, a u 2015. su opet povećani“, ističe se u izvješću i napominje da se pri ugovaranju poslova putem ugovora o djelu smije ugovarati samo oni poslovi koji nisu poslovi državnih službenika iz redovne djelatnosti Ministarstva. U ministarstvu su "prihvatili nalog", ali se brane tvrdnjom da je uredbom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva turizma i pravilnikom o unutarnjem redu utvrđen broj od 310 potrebnih službenika i namještenika za obavljanje poslova Ministarstva, da su koncem 2015. u Ministarstvu bila 163 zaposlenika ili 48 posto manje od predviđenog broja.

Vlada razriješila glavnog tajnika Ministarstva turizma

Ovlast za obavljanje poslova glavnog tajnika Ministarstva turizma, do imenovanja glavnog tajnika, dala je državnom službeniku Ivi Bašiću.

Uključite se u savjetovanje o Uredbi o utvrđivanju visine boravišne pristojbe

Boravišna pristojba je najizdašniji, a time i najznačajniji prihod sustava turističkih zajednica.

Hrvatska će dodatno promovirati svoju turističku ponudu na Euru u Francuskoj

MJESEC DANA KOJI NUDI BEZBROJ PRILIKA

Planovi države s turističkom imovinom – što ide u privatizaciju?

ISTI VLASNIK SUNČANOG HVARA I NOVOGA LISTA

Ministarstvo turizma želi dodatno privući ruske turiste

ODGOVORILI RUSKOM VELEPOSLANIKU

Hrvatsku je od siječnja do srpnja posjetilo preko 7,5 milijuna ljudi!

OČEKUJE SE OKO 8 MILIJARDI EURA PRIHODA

HDZ: novi zakoni zatvorit će turističke urede u mnogim lokalnim sredinama

'CENTRALIZACIJA TURISTIČKOG PSOLOVANJA'

NAJNOVIJE