#monsant

Bayer dao ponudu za kupnju Monsanta!

62 MLIJARDE DOLARA

NAJNOVIJE