#muzej genocida

Jasenovac

M. Koić i Nikola Banić: JUSP Jasenovac 2021. i sličnosti sa srpskim Muzejom genocida

U Godišnjaku 2021. Javne ustanove Spomen-područje (JUSP) Jasenovac, napadno se izbjegavaju svjedočanstva u kojima se spominju stotine ili desetine tisuća žrtava.

NAJNOVIJE