#na današnji dan

(VIDEO) 31. listopada 1991. Zločini srpske vojske – konvoj spasa za opkoljeni Dubrovnik

Zločini srpske vojske - konvoj spasa za opkoljeni Dubrovnik

Sveti Alfons Rodriguez – španjolski isusovački laik

Zaštitnik posljednjeg listopadskog dana je sveti Alfons (Alonso) Rodriguez, španjolski isusovački laik.

Sveti Marcel :“Služim Isusu Kristu, vječnom Kralju i neću više služiti vašim carevima”

Današnji sveti zaštitnik je mučenik Marcel iz Tangera

(VIDEO) 30. listopada 1992. Zločini srpske vojske – masovna silovanja u BiH bili su...

Zločini srpske vojske - masovna silovanja u BiH bili su dio organizirane strategije

29. listopada 1991. Zločini srpske vojske – zvjerska mučenja i ubijanja Hrvata u logorima...

Zločini srpske vojske - zvjerska mučenja i ubijanja Hrvata u logorima Zapadne Slavonije

29. listopada 1918. Zagreb – kako je Hrvatska naivno ušla u Jugoslaviju?

Po današnjem datumu, 29. listopada 1918., nosi ime i jedna zagrebačka

28. listopada 1992. Zločini srpske vojske – rušenje katoličkih crkava u Bosni i Hercegovini

Zločini srpske vojske - rušenje katoličkih crkava u Bosni i Hercegovini

Sveti Juda Tadej i sveti Šimun – što ne znamo o dva vjerna apostola?

Danas slavimo dva apostola prilično nepoznata u kršćanskom svijetu

27. listopada 1991. Zločini srpske vojske – silovanja žena, trudnica, muškaraca i djece odvedenih...

Zločini srpske vojske - silovanja žena, trudnica, muškaraca i djece odvedenih u logore u Srbiji

27. listopada 1986. Assisi – zajednička molitva za mir 12 vjera svijeta

Na poticaj jednog od najvećih papa u povijesti Crkve svetog Ivana Pavla II.

NAJNOVIJE