#obnovljiva energija

Vladimir Putin Rusija

Svaki put kada Europljani sami sebi nametnu ekološke diktate, SAD ispruži ruku i dobije...

"Kao što je rekao energetski analitičar John Constable, "Europa će jednostavno postati tematski park svoje vlastite kulturne prošlosti.""
vjetroturbine

Obnovljiva energija: u 2016. rekordan broj postrojenja u svijetu

Većina novih postrojenja postavljena je u azijskim državama

Singapur će dobiti najveću na svijetu eksperimentalnu plutajuću solarnu ploču

"Plutajući fotonaponski sustavi... ne samo da pomažu u prevladavanju kopnenih ograničenja nego imaju i potencijal za smanjivanje gubitaka zbog isparavanja iz naših umjetnih jezera", rekao je ministar Masagos Zulkifli

Njemačka trećinu potreba za strujom pokriva izvorima obnovljive energije

DO 2022. U POTPUNOSTI NAPUŠTAJU NUKLEARNU ENERGIJU

EU priprema stroža pravila za financiranje obnovljive energije

Države članice EU-a moći će od 2017. financirati nove projekte iskorištavanja obnovljivih izvora energije samo nakon što provedu "istinski konkurentni natječaj", po novim europskim...

NAJNOVIJE