#postabortivni sindrom

Ugledna psihijatrica dr. sc. Pahljina za Narod.hr: ‘U svojem sam se radu susretala sa...

"Djeci koja znaju da je majka napravila abortus poljulja se povjerenje u roditelje"

Dr. Petar Bilić: Ženama koje su imale pobačaj za 81% povećan rizik od psihičkih...

Istaknuo je da je postabortivni sindrom, kao skup psihičkih poremećaja, u Hrvatskoj slabo poznat termin te da se u svijetu o tom mnogo više piše i zna.

Petra Karaula: Pobačaj ima negativne posljedice na odgoj djece koja su preživjela

“Budući da takva djeca”, nastavila je, “nisu nikad imala povjerenje u svoje roditelje, tako ga nemaju ni u sebe same.”

Potrebno je ozbiljnije pristupiti prevenciji postabortivnog sindroma

Žene koje nose psihičke i fizičke posljedice pobačaja, nerijetko nisu u stanju pružiti adekvatnu ljubav i skrb svome djetetu što vodi do zanemarivanja

Predavanje o postabortivnom sindromu “Izlazak iz tame”

Na tribini će o iskustvu postabortivnog sindroma govoriti i jedna majka

NAJNOVIJE