#solemnizacija

Javni bilježnici smanjili cijene tarifa za solemnizacije

Nagrada kod solemnizacije aneksa ugovora o kreditu najviše 400 kuna

Troškovi odgode: Za moratorij kredita domaće banke traže plaćanje solemnizacije?

Iznos solemnizacije ovisi o vrijednosti ugovora

NAJNOVIJE