#sporazum o slobodnom kretanju ljudi

Bern usvojio pregovarački mandat s EU o slobodnom kretanju ljudi

CILJ UVESTI IMIGRACIJSKE KVOTE

NAJNOVIJE