Koordinacija udruga hrvatskih branitelja pisala državnom vrhu: Korupcija u HAVC-u i pokušaj zataškavanja nalaza Državne revizije

Foto: Zorica Gregurić

Donosimo vam pismo Koordinacija udruga hrvatskih branitelja i stradalnika iz Domovinskog rata upućeno Predsjednici države, predsjedniku Vlade RH i predsjedniku Hrvatskog sabora.

Poštovani,

Obveza nam je upozoriti Vas na do sada neviđen pokušaj prikrivanja utvrđene nezakonitosti teških više milijuna kuna hrvatskog proračunskog novca u Hrvatskom audiovizualnom centru, izveden od strane nama za sada nepoznatih osoba, koje su spriječile objavljivanje nalaza Državnog ureda za reviziju o izvršenoj reviziji poslovanja u HAVC-u. I sam čelni čovjek Državnog ureda za reviziju pozvan je na visoko mjesto sa kojeg je pozvan da ne objavi nalaz revizije! Nalazi revizije su sukladno zakonu javno objavljeni za sva ministarstva i ustanove, osim za jednu ustanovu – HAVC! I ne samo to, skupno izvješće o izvršenim revizijama prikriva činjenicu da je revizija u HAVC-u uopće bila! Prema nama dostupnim informacijama od savjesnih službenika i u HAVC-u i u Državnom uredu za reviziju, državna revizija je ustanovila višestruko najteže kršenje zakona od strane Ravnatelja HAVC-a Hrvoja Hribara, članova UO HAVC-a i drugih članova tijela HAVC-a, njihovo neovlašteno i nezakonito trošenje državnog novca, lažiranu nabavu i slično, što ne samo da potvrđuje navode naših prijava kojima smo više mjeseci javno i transparentno podnosili, već i daje potvrdu da je hitno potrebno promijeniti antihrvatski i koruptivni smjer kojim ide HAVC pod Hribarevim vodstvom, a odgovorne ljude trenutno smijeniti i procesuirati! Naložite svojim resornim ministrima da se sukladno zakonu javno objavi nalaz Državnog ureda za reviziju o HAVC-u, te utvrdite političku i kaznenu odgovornost onih koji ponovo žele zaštititi Hribara i njegov korupcijski lanac! Naložite da se sukladno zakonu odmah objavi nalaz Državnog ureda za reviziju o HAVC-u!

Pozivamo Predsjednicu da sukladno svojim ovlastima, osobno provjeri kako se štite interesi Republike Hrvatske u HAVC-u, gdje je za Hribarove vladavine utrošeno 450.000.000,00 kuna hrvatskog državnog novca na koruptivan način uz financiranje antihrvatskih pamfleta i kako je moguće da se može zaustaviti objavljivanje u javnosti, dostava u hrvatski Sabor i postupanje po nalazu Državnog ureda za reviziju!

Pozivamo predsjednika Sabora RH, da hitno osnuje istražno povjerenstvo koje treba utvrditi razmjere počinjenog kriminala, antihrvatske djelatnosti i sada više no očito prikrivanje cijele afere HAVC, jer ne slanjem izvješća u Sabor RH o izvršenoj reviziji u HAVC-u na najgrublji mogući način vrijeđa se najviša zakonodavna institucija u zemlji.

Kada ste Predsjedniče Vlade odabrali gospođu Ninu Obuljen Koržinek za ministricu kulture, rekli ste kako od nje očekujete „Vrlo temeljitu analizu poslovanja HAVC-a i ako se u tome pokažu bilo kakve nepravilnosti da, kao nadležna ministrica kulture, reagira”. Moramo Vas izvijestiti da unatoč Vašoj dobroj volji i namjeri ministrica nije do sada učinila ništa u tom smjeru, nego se novim natječajem za izbor članova Upravnog odbora HAVC-a pokušava dozvoliti nesankcionirani uzmak sadašnjim članovima UO HAVC-a, te se (kao što je već jedanput 2014. g. napravljeno) izborom novih članova UO izgleda namjerava sačuvati g. Hrvoja Hribara na mjestu ravnatelja HAVC-a, a g. Hribar je glavni i odgovorni za sve dosadašnje protuzakonitosti i skandalozna nanošenja štete ugledu Republike Hrvatske. Potrebno je hitno zaustaviti imenovanje novih članova UO HAVC-a, jer bi ih očito birala Hribarova klika i ministrica koja je i sama bila upletena u rad centra antihrvatske ideje i korupcije – HAVC.

Ako se namjerava postupati sukladno zakonu i dobim praksama EU, taj providni manevar izbjegavanja smjenjivanja odgovornih za nezakonitosti teške više desetaka milijuna kuna ne smije se dozvoliti. Važan dio tog manevra je i sprječavanje javnosti da spozna razmjere učinjenog kriminala, pa je stoga i katastrofalan nalaz državne revizije sakriven i nije javno objavljen. Kao i nalaz Ministarstva financija iz 2013.g o proračunskom nadzoru u HAVC-u i nalaz upravnog nadzora Ministarstva kulture iz 2016.godine u HAVC-u. Prihvatili smo gospodine Plenkoviću Vaše javno obrazloženje o visokoj kompetentnosti gospođe ministrice za obavljanje svog posla, jer našim dosadašnjim istraživanjem nismo došli do podataka da se osobno izravno okoristila članstvom u UO HAVC-a. Iako s nelagodom, prihvatili smo i mogućnost oksimoronske uloge istražitelja/počinitelja gospođe Obuljen Koržinek, koja je sada u nezgodnoj ulozi ministrice koja mora utvrđivati pitanje odgovornosti UO HAVC-a kojem je donedavno bila članica.

Stoga Vas podsjećamo na ono što smo do sada naišli u HAVC-u. Kratko rečeno, u HAVC-u se hrvatskim proračunskim novcem financiraju neutemeljeni i najteži protuhrvatski propagandni filmski projekti, koji stvaraju pogodno široko međunarodno i unutarthrvatsko petokolonaško ozračje za političke i pravosudne specijalnoratovske napade koji su se i nedavno dogodili sa slučajem Orašje.

Već mjesecima izvješćujemo hrvatsku javnost i nadležna državna tijela o skandaloznomm dokumentarnom filmu „15 minuta – masakar u Dvoru“ kojim je nanesena teška šteta ugledu Republike Hrvatske, te kojim smo posebno duboko povrijeđeni mi, hrvatski branitelji i stradalnici iz Domovinskog rata. U tom filmu, koji je financiran hrvatskim proračunskim novcem, Hrvatska vojska i hrvatska država su prikazani počiniteljima monstruoznog ratnog zločina nad skupinom namoćnih civila mentalnih bolesnika, iako je prema međunarodnim i hrvatskim svjedočanstvima i dokumentima poznato kako u vrijeme tog strašnog zločina postrojbe Hrvatske vojske nisu bile na tome lokalitetu. Glavni protuhrvatski svjedoci u tom filmu su osuđeni ratni zločinac srbijanski general Mile Novaković i velikosrbijanski propagandist Savo Štrbac.

Također hrvatskim proračunskim novcem je financiran i drugi skandalozni film „Chriss the Swiss“. Radi se o animiranom filmu, u kojem su hrvatski dragovoljci prikazani kao plaćenici „psi rata“, a početna rečenica filma glasi „Za vrijeme građanskog rata u Hrvatskoj…“. Zahvaljujemo gospodinu ministru Ivi Stieru što je prepoznao problem i aktivno se uključio u njegovo rješavanje, konačno čineći našu diplomaciju proaktivnom, spremnom da odgovori na buduće izazove koje će nam prirediti ne samo ovi lažni filmovi financirani zahvaljujući Hribaru našim novcem.

Potaknuti međunarodnim predstavljanjima ovih teških krivotvorina započeli smo istraživati kako je to moguće te smo u javno dostupnim dokumentima o djelovanju HAVC-a naišli ne samo na ove teške štete nanesene ugledu Republike Hrvatske nego smo se suočili s dokumentima o zaprepašćujućoj korupcijskoj tvrđavi – HAVC, u kojoj se proteklih godina raspolagalo sa čak 450 milijuna javnog novca koji je velikim dijelom protuzakonito raspoređivan, bez ikakvih zapreka od strane nadležnih državnih tijela koja su s korupcijom bila upoznata od strane pojedinih članova upravnih tijela HAVC-a i šefice pravne službe HAVC-a.

Dokumenti nedvojbeno svjedoče da je ravnatelj HAVC-a g. Hrvoje Hribar sa skupinom povezanih osoba protuzakonito dodjeljivao goleme iznose javnog novca. Na lažiranim javnim natječajima diskriminirani su oni koji nisu uvezani u kružne prijevare, a novac je odobravan projektima rodbinski, poslovno i udrugaški povezanim osobama, što je zakonom izrijekom zabranjeno. Kad smo prije osam mjeseci ovu korupciju prijavili ministarstvu kulture, koje je nadležno po Zakonu o audiovizualnim djelatnostima za zakonitost poslovanja HAVC-a, naišli smo na nepostupanje i prebacivanje odgovornosti te su se u HAVC-u nastavile događati nezakonitosti. Zaštitini mehanizmi nisu aktivirani ni u represivnim državnim tijelima koji su također bili dužni promptno zaštititi proračunski novac i javni interes.

Napominjemo kako je, osim naših istraživanja, Ministarstvo financija u vremenskom razdoblju od 25.02. do 05.03.2013. g. provelo proračunski nadzor nad HAVC-om te utvrdilo da suprotno članku 36. Zakona o audiovizualnim djelatnostima Hrvoje Hribar nije naplatio potraživanja od obveznika za financiranje audiovizualnih djelatnosti u iznosu od 42.216.405,88 kuna, ostvario je manjak prihoda u iznosu od 10.230.402,29 kuna, nenamjenski utrošio daljnjih 141.227,06 kuna, te postupio protivno odredbama Zakona o javnoj nabavi za usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži za koje je potrošio 123.344,39 kuna, kao i za sustav za upravljanje bazom podataka koji je platio 389.060,28 kuna!

Dana 08.04.2016 godine Uprava za pravne i financijske poslove, Sektor za normativne i upravno pravne poslove Ministarstva kulture, sukladno čl. 19. i 20. Zakona o audiovizualnoj djelatnosti sačinila je Izvještaj o provedenom nadzoru nad zakonitošću rada HAVC-a, pod brojem KLASA: 612-01/16-01/0035, Ur broj 532-06-01-01/6-16-3. Tom prilikom su utvrđene slijedeće nezakonitosti i nepravilnosti:

1. Nezakonito isplaćivanje dodatka na plaći voditeljima Odjela HAVC-a u vremenskom razdoblju od 01.06.2014.g. do 08.04.2016.g.

2. Nezakonito isplaćivanje plaće od 01.01. 2012.g. do 08.04.2016.g. voditeljici Odjela Media desk.

3. Nezakonit ugovor ravnatelja Hrvoja Hribara od 05.12.2014.g. gdje si je sam u ugovor ugradio članak po kojem ima pravo na naknadu od 6 mjesečnih bruto plaća(!) prije prestanka radnog odnosa.

4. Neusklađenost Statuta, Pravilnika, sistematizacije, koeficijenata složenosti poslova sa pravnim propisima.

5. Nezakonita isplata stimulacija za vremensko razdoblje od 2011. do 2015.g koje su dobivane temeljem odluke ravnatelja Hribara, što je protivno odredbama Zakona o plaćama u javnim službama.

6. Nedonošenje Pravilnika o računovodstvenom i financijskom poslovanju jer je to zakonska obveza HAVC-a od osnivanja 2008.g.

7. Čitav niz nezakonitosti u dodijeli više desetaka milijuna kuna na javnim pozivima suprotno čl. 21. Zakona o audiovizualnim djelatnostima, u kojem su sudjelovali članovi Hrvatskog audiovizualnog vijeća Zrinko Ogresta, Silvestar Kolbas, Mima Simić i Teodor Celakoski, te članovi Upravnog odbora HAVC-a Hrvoje Turković, Darija Kulenović Gudan te predsjednica AV Vijeća Vera Robić Škarica, kao i ravnatelj Hrvoje Hribar. Radi se o javnim pozivima gdje je utvrđeno da su članovi UO HAVC-a, Ravnatelj i članovi i predsjednica AV Vijeća sami sebi, svojim poduzećima, svojim supružnicima, svojoj djeci i svojim udrugama na javnim pozivima dijelili novac suprotno navedenom čl.21. Zakona o audiovizualnim djelatnostima. Veći dio nepravilnosti i nezakonitosti utvrđen je i u vrijeme kad je i gospođa Nina Obuljen bila članica UO HAVC-a.

Kada tome dodamo i čitav niz nezakonitosti koje je prijavio bivši predsjednik UO HAVC-a Enes Midžić, šefica pravne službe Amalija Šeparović i Odjel gospodarskog kriminaliteta PU zagrebačke, jasno je kako Hrvoje Hribar već dugi niz godina uživa zaštitu moćnog kruga ljudi koji ne žele demokratsku, europsku i zakonitu RH, već balkansku „regionsku“ krčmu u kojoj će oni naplaćivati račune i uzimati novac.

No, usprkos svemu, u HAVC-u se već šest godine ništa ne mijenja. Jasno je da g. Hribara i korupcijsku mrežu kojoj je na čelu prvenstveno štite oni koji imaju materijalnu korist od njega, kao i oni koji su na liniji antidomoljublja koje se producira preko HAVC-a.

No, mi hrvatski branitelji nismo se predali ni komunističkoj velikosrpskoj armiji, pa nećemo ni ovim tamnim uhljebima na državnim jaslama! Očekujemo od Vas kao Predsjednika Vlade RH da u okviru svojih ovlasti odlučno i promptno djelujete kako bi državna tijela napokon zapriječila višegodišnje teške koruptivne i skandalozne afere u HAVC-u te nanošenje štete ugledu Republike Hrvatske. Tim više, jer je Ministarstvo kulture dio Vlade RH, pa je i na Vladi RH kao cjelini izravna odgovornost za svako daljnje otezanje u zaustavljanju protivzakonitosti i skandala u HAVC-u.

Iako bi u svakoj civiliziranoj demokratskoj zemlji, a naročito u dobroj praksi država Europske unije, za odstupanje ili smjene s javnih položaja bio dovoljan i jedan ovakav skandal ili korupcijska radnja kojih je veliki broj u HAVC-u, u Hrvatskoj nažalost nesmetano caruje korupcija i nakon njenog službenog pristupanja Europskoj uniji.

Osim toga, pomažući zaustavljanju protivzakonitosti u HAVC-u, poštovani Predsjedniče Vlade RH, dati će te i priliku mnoštvu diskriminiranih filmskih djelatnika da se nakon 25 godina počnu snimati relevantni filmovi o veličanstvenoj pobjedi i žrtvi u Domovinskom ratu.

Stoga od svih Vas tražimo slijedeće:

1. Hitnu smjenu Ravnatelja HAVC-a Hrvoja Hribara.
2. Hitnu smjenu cijelog UO HAVC-a.
3. Javno objavljivanje nalaza Državnog ureda za reviziju u HAVC-u.
4. Utvrđivanje okolnosti pod kojima je došlo do neviđenog pokušaja zaustavljanja i preuređivanja nalaza te kaznenu odgovornost svih upletenih u prikrivanje obavljenog nadzora.

Zorica Gregurić
Dragovoljka Domovinskog rata

Podržite nas! Kako bismo Vas mogli nastaviti informirati o najvažnijim događajima i temama koje se ne mogu čitati u drugim medijima, potrebna nam je Vaša pomoć. Molimo Vas podržite Narod.hr s 50, 100, 200 ili više kuna. Svaka Vaša pomoć nam je značajna! Hvala Vam! Upute kako to možete učiniti možete pronaći OVDJE

Izvor: narod.hr

Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i društvenim mrežama Narod.hr dopušteno je registriranim korisnicima. Čitatelj koji želi komentirati članke obavezan se prethodno upoznati sa Pravilima komentiranja na web portalu i društvenim mrežama Narod.hr te sa zabranama propisanim člankom 94. stavak 2. Zakona o elektroničkim medijima.