Nakon potresa na Banovini neuporabljivo preko 4 tisuće objekata: Saznajte sve što trebate znati o obnovi

Foto: fah

Razoran potres magnitude 6,2 pogodio je Petrinju 29.12.2020. godine u 12 sati i 19 minuta. Područje Hrvatske koje je ionako bilo slabije razvijeno, koje se još nije oporavilo ni od Domovinskog rata, zadobilo je udarac od kojeg će se teško oporaviti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U potresu je poginulo 7 ljudi, a deseci su ozlijeđeni.

Koliko je oštećenih objekata?

U Sisačko-moslavačkoj županiji nastavlja se pregled kuća oštećenih u potresima, u trenutku pisanja ovog članka je prijavljeno 39.740, a pregledano 37.702 objekata, na temelju ažuriranih ArcGIS podataka.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Neuporabljivo zbog vanjskih utjecaja je 412, a neuporabljivo zbog oštećenja 4 213 objekata.

Privremeno neuporabljivo i potreban je detaljan pregled za 3 708 objekta, a privremeno neuporabljivo i potrebne su mjere hitne intervencije na 4 478 objekta.

Uporabljivo bez oštećenja je 704, uporabljivo bez ograničenja 7 293, a uporabljivo s preporukom o postupanju 16 894 do sada pregledanih objekata.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kako do obnove?

Stanovnici potresom pogođenih područja pomoć s bilo kojom naljepnicom mogu zatražiti novčanu pomoć i od Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine temeljem Zakona o obnovi.

Pravo na povrat novca utrošenog na hitnu sanaciju građani mogu ostvariti ukoliko su novac utrošili za:

Tekst se nastavlja ispod oglasa
 • nužnu privremenu zaštitu zgrade od atmosferilija i uklanjanje ili učvršćenje opasnih dijelova zgrade
 • popravak ili zamjenu dimnjaka
 • popravak ili zamjenu zabatnog zida
 • popravak dizala
 • popravak stubišta.

Da bi se ostvarilo pravo na novčanu pomoć za izvedene radove, treba :

 • angažirati ovlaštenog inženjera koji će načiniti elaborat popravka
 • angažirati izvođača radova
 • angažirati ovlaštenoga građevinskog inženjera – a u slučaju zamjene atmosferskog bojlera kondenzacijskim i popravka plinskih instalacija također ovlaštenog inženjera strojarstva – koji će obaviti stručni nadzor i sastaviti izvješće o svim izvedenim radovima za koje je propisana izrada elaborata, kao što je npr. popravak oštećenog dimnjaka, zabatnog zida i sl.
 • sačuvati originalne račune za obavljene usluge i radove te svu pripadajuću dokumentaciju.

Zahtjev se na Obrascu 5 predaje Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine a može ga predati : vlasnik ili suvlasnik poslovne zgrade ili obiteljske kuće, odnosno upravitelj višestambene odnosno stambeno-poslovne zgrade ili predstavnik njezinih suvlasnika.

Rok za predaju zahtjeva: 31. prosinca 2021. a predaje se na jedan od sljedećih načina :

 • osobno u pisarnici u Zagrebu, Ul. Republike Austrije 20
 • poštom na adresu Ministarstva
 • u izmještenim uredima  − Sisak: Ulica Ivana Kukuljevića Sakcinskog 1 − Petrinja: Trg Matice hrvatske 18 − Glina: Trg bana Josipa Jelačića 2 − Hrvatska Kostajnica: Ulica Vladimira Nazora 17 − Lekenik: Zagrebačka ulica 77A
 • pomoću aplikacije e-Obnova u sustavu e-Građani
 • uz pomoć mobilnih timova.

Dakle, građani mogu birati da li će ići obnavljati svoje objekte putem Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje ili će sami obnavljati i za te radove zatražiti povrat novaca od Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. Temeljem odluke Ministarstva, Fond za obnovu nadoknađuje prihvatljive troškove za izvedene radove koji su dokumentirani ili specificirani, i to u maksimalnom iznosu od 16.000 kuna po posebnom dijelu obiteljske kuće, stambeno-poslovne zgrade, višestambene zgrade i poslovne zgrade odnosno 25.000 kuna po obiteljskoj kući ako nema više posebnih dijelova. Izvođač mora biti registriran za takve radove i mora ih izvesti po pravilima struke.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kuće sa zelenim naljepnicama

Stožer civilne zaštite RH zadužio je lokalne stožere da u suradnji s jedinicama lokalne samouprave utvrde popis vlasnika obiteljskih kuća na kojima je prioritetno potrebno provesti popravak nekonstrukcijskih elemenata (dimnjaci, zabatni zidovi, pokrov, parapeti i slično) oštećenih uslijed potresa.

Preuzeli su obvezu obnove nekonstrukcijskih elemenata objekata oštećenih uslijed potresa na području: Sisačko-moslavačke, Karlovačke te dijela Zagrebačke županije (općine Kravarsko i Pokupsko).

Na internetskim stranicama vašeg grada ili općine može se naći informacija o tome da građani mogu prijaviti štetu na svojim kućama, a koju će sanirati javna vlast. Pogledajte neke od njih:

Riječ je o kućama koje su nakon pregleda stručnjaka obilježene tzv. zelenom naljepnicom (U1 i U2).

Na području Sisačko-moslavačke županije građani su oslobođeni plaćanja troškova:

 • obnove dimnjaka
 • izrade projektne dokumentacije
 • atesta dimnjaka
 • same izgradnje što se financira iz državnog proračuna

Cilj provedbe ovog postupka nabave je spriječiti daljnja oštećenja objekata, a povrh svega omogućiti prioritetni povratak stanovništva i sigurnost života u obiteljskim kućama.

Kuće sa žutim i crvenim naljepnicama

Prijava za konstrukcijsku obnovu

Podnosi se zahtjev za obnovu potresom oštećene postojeće višestambene, stambeno-poslovne ili poslovne zgrade – Obrasci 2:

Potreban dokument

 • Dokaz da je privremeno neuporabljiva ili neuporabljiva: brzi pregled ili nalaz

Prijave su moguće do 31.12.2027.

Ministarstvo donosi odluku – PRAVO na sufinanciranje konstrukcijske obnove

Prijaviti se mogu žute i crvene naljepnice.

Uklanjanje zgrade ili kuće

Podnosi se zahtjev za uklanjanje zgrade ili obiteljske kuće – OBRAZAC 3

Potrebni dokumenti:

 • Dokaz da je uništena ili njezina obnova nije moguća: brzi pregled ili nalaz
 • Suglasnost vlasnika
 • Suglasnost za kulturna dobra od nadležnih tijela (ako je primjenjivo)

Može se prijaviti:

 • Zgrade do 31.12.2021.
 • Kuće do 31.12.2025.

Ministarstvo donosi odluku o pravu na uklanjanje zgrade ili obiteljske kuće.

Žute i crvene naljepnice imaju pravo na prijavu.

Zamjenska obiteljska kuća

Podnosi se zahtjev na OBRASCU 4

Vrsta zahtjeva:

 • Dokaz da je uništena ili njezina obnova nije moguća: brzi pregled ili nalaz
 • Suglasnost vlasnika
 • Suglasnost za kulturna dobra od nadležnih tijela (ako je primjenjivo)

Potrebno dokumenti;

 • Dokaz da je kuća bila izgrađena na klizištu, geološki promijenjenom tlu (ako je primjenjivo)

Prijaviti se mogu žute i crvene naljepnice do 31.12.2025.

Ministarstvo donosi odluku – pravo na sufinanciranje gradnje zamjenske obiteljske kuće

Cjelovita obnova zgrade

Podnosi se zahtjev za gradnju zamjenske obiteljske kuće:

 • Sisačko-moslavačka, Karlovačka i općine Kravarsko i Pokupsko u Zagrebačkoj županiji – OBRAZAC 4

Potrebni dokumenti:

 • Dokaz da je privremeno neuporabljiva ili neuporabljiva: brzi pregled ili nalaz

Prijaviti se mogu žute i crvene naljepnice do 31.12.2030.

Ministarstvo donosi odluku – Pravo na cjelovitu obnovu zgrade prema Zakonu o obnovi zgrada.

Obnovu provode suvlasnici sami

Novčana pomoć

 1. Podnosi se zahtjev za novčanu pomoć za konstrukcijsku obnovu zgrade ili obiteljske kuće OBRAZAC 6

Potrebni dokumenti:

 • odluka o obnovi
 • elaborat ocjene postojećeg stanja
 • projekt obnove konstrukcije zgrade ili projekt obnove zgrade za cjelovitu obnovu
 • završno izvješće nadzornog inženjera
 • izjava izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine
 • opravdani trošak:
 1. projekt obnove konstrukcije zgrade ili projekt obnove zgrade za cjelovitu obnovu
 2. završno izvješće nadzornog inženjera
 3. pisana izjava izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine

Prijaviti se mogu žute i crvene naljepnice do 31.12.2027.

Ministarstvo donosi odluku o refundiranju opravdanih troškova projekta, stručnog nadzora i izvedenih građevinskih radova konstrukcije. Iznos utvrđuje Fond za obnovu ili Središnji držani ured na temelju procjene ovlaštenog inženjera građevinarstva.

2. Podnosi se zahtjev za novčanu pomoć umjesto gradnje zamjenske obiteljske kuće OBRAZAC 7

Potrebni dokumenti:

 • dokaz da je uklonjena obiteljska kuća temeljem Zakona o obnovi – Završno izvješće nadzornog inženjera ili neki drugi dokaz
 • građevinska dozvola
 • uporabna dozvola
 • opravdani troškovi

Prijaviti se mogu žute i crvene naljepnice do 31.12.2025.

Ministarstvo donosi odluku o novčanoj pomoći ovisno o broju članova kućanstva – Veličina zamjenske obiteljske kuće ovisi o broju osoba koje su stanovale i imale prijavljeno prebivalište ili boravište u uklonjenoj kući na dan potresa. Korisna tlocrtna površina zatvorenog dijela zamjenske obiteljske kuće iznosi 55 četvornih metara za jednu ili dvije osobe, 70 četvornih metara za tri ili četiri osobe te 85 četvornih metara za pet i više osoba.

3.  Podnosi se zahtjev za troškove izrade glavnog projekta za rekonstrukciju zgrade ili obiteljske kuće OBRAZAC 8

DOKUMENTI

 • odluka o obnovi
 • glavni projekt
 • početak izrade projekta prije Zakona o obnovi
 • završno izvješće nadzornog inženjera
 • opravdani trošak

Prijaviti se mogu žute i crvene naljepnice do 30.06.2021.

Odgovori na važna pitanja

Koji su koraci ako je zgrada ili obiteljska kuća dobila crvenu naljepnicu, što vlasnik/ci ili suvlasnici moraju učiniti:
a) u slučaju da je objekt za rušenje i kako se isto određuje?

Je li kuća/zgrada za rušenje određuje se preliminarnim pregledom gdje je preporuka statičara da je kuća za rušenje. U tom slučaju vlasnik treba ispuniti i predati obrazac 3 (zahtjev za uklanjanje). Ako statičari nisu to odredili tada vlasnik (suvlasnici) ispunjava obrazac iz grupe 2 (2a, 2b ili 2c) tj. zahtjev za obnovom. U postupku odlučivanja provodi se tehničko financijska kontrola koja može odrediti da je zgrada ipak nepopravljiva i tada se može donijeti odluka da ju je potrebno ukloniti.

b) u slučaju da je objekt za obnovu i kako se isto određuje? 

Preliminarnim pregledom dodjeljuju se oznake kojima je određeno pravo podnošenje zahtjeva za obnovu. Vlasnik odnosno suvlasnici ispunjavaju i podnose obrazac iz grupe 2 (2a, 2b ili 2c).

Ako je zgrada ili obiteljska kuća dobila crvenu naljepnicu i ista bude rušena:
a) na temelju čega se određuje veličina zamjenskog objekta(m2)?

Veličina zamjenske obiteljske kuće određuje se temeljem članka 29. Zakona o obnovi koji kaže da se veličina zamjenske obiteljske kuće koja se gradi u određenom slučaju ovisi o broju osoba koje su stanovale i imale prijavljeno prebivalište ili boravište u uklonjenoj kući u vrijeme nastanka nepogode (potresa). Korisna tlocrtna površina zatvorenog dijela zamjenske obiteljske kuće za osobe koje žive u jednom stanu iznosi do 55,00 m2 za jednu ili dvije osobe, 70,00 m2 za tri ili četiri osobe te 85,00 m2 za pet i više osoba.

b) na koji način će se odrediti redoslijed kojim će zamjenski objekti biti građeni, hoće li postojati neka lista prioriteta i na temelju čega će se određivati?

Prioritete će određivati operativna tijela za obnovu tj. Fond za obnovu i Središnji ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje temeljem odluka Ministarstva.

c) ako vlasnik/ci ili suvlasnici predaju zahtjev za novčanu pomoć umjesto gradnje zamjenske obiteljske kuće – koji su koraci da bi dobili novčanu pomoć, na što sve moraju paziti kako bi istu ostvarili, na koji način će se odlučivati o visini te pomoći i kad će ona biti isplaćena?

Zahtjev za gradnju zamjenske obiteljske kuće može se podnijeti ako je uklonjena kuća bila prijavljena kao prebivalište ili boravište vlasnika ili vlasnikovih srodnika.

Ako građani odluče samostalno graditi obiteljsku kuću o vlastitom trošku, mogu po ishođenju uporabne dozvole Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine podnijeti zahtjev za povrat utrošenih novčanih sredstava na Obrascu 7. Zahtjev mogu podnijeti vlasnici ili suvlasnici, a Ministarstvo na temelju dostavljene dokumentacije donosi odluku o povratu novca. Dakle, novčana pomoć se refundira a ne uplaćuje se unaprijed. O visini odlučit će se u upravnom postupku. Također, u slučaju da vlasnici sami grade obiteljsku kuću, na njih se ne primjenjuju odredbe Zakona o obnovi, nego Zakona o gradnji i potrebno je prije gradnje ishoditi građevinsku dozvolu, a nakon gradnje uporabnu dozvolu.

Ako je zgrada ili obiteljska kuća dobila crvenu naljepnicu i ista je za obnovu:
a) na koji način će se odrediti redoslijed kojim će se obnova provoditi, hoće li postojati neka lista prioriteta i na temelju čega će se određivati?

Prioritete će određivati operativna tijela za obnovu tj. Fond za obnovu i Središnji ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje temeljem odluka Ministarstva.

b) navodi se konstrukcijska obnova – molim da precizirate što to znači(goli zidovi, sa ili bez stolarije…)?

Popravak konstrukcije je izvođenje radova popravka i pojačanja potresom oštećene građevinske konstrukcije zgrade kojima se postiže mehanička otpornost i stabilnost zgrade na potresno djelovanje u skladu s Tehničkim propisom.

Ako je zgrada ili obiteljska kuća dobila crvenu naljepnicu i ista je za obnovu, a njezini vlasnik/ci ili suvlasnici ne žele čekati obnovu, nego žele novčanu pomoć za konstrukcijsku obnovu:
a) koji su koraci da bi dobili novčanu pomoć?

Ako vlasnici žele sami provesti konstrukcijsku obnovu kuće ili zgrade, moraju prije početka radova zatražiti odgovarajuću odluku Ministarstva pomoću obrazaca 2a, 2b ili 2c. Po primitku završnog izvješća nadzornog inženjera o izvedbi građevine te pismene izjave izvođača o obavljenim radovima i uvjetima održavanja građevine stječu pravo na povrat utrošenog novca, koji mogu zatražiti na Obrascu 6. Novčana pomoć se refundira a ne uplaćuje se unaprijed.

b) na što sve moraju paziti kako bi istu ostvarili?

 • Potrebno je angažirati ovlaštenog inženjera koji će načiniti  potrebnu dokumentaciju
 • angažirati izvođača radova, nadzor
 • sačuvati originalne račune za obavljene usluge i radove te svu pripadajuću dokumentaciju

c) na koji način će se odlučivati o visini te pomoći i kad će ona biti isplaćena?

Država će refundirati iznos opravdanih troškova, a o točnoj visini odlučit će se u upravnom postupku.

Brošura kao pomoć u razumijevanju procedura

Ministarstvo je u međuvremenu izdalo i brošuru koja bi trebala pomoći građanima oko razumijevanja procedura, a koju možete pogledati ovdje:

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Također, tu je i prikaz Postupka: https://mgipu.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Potres/POSTUPAK_PREMA_ZAKONU_O_OBNOVI_ZGRADA-2021.pdf

Bilješka:

Zamijetili smo 7.9.2021. godine kako link na prikaz postupka sa stranica Ministarstva ne radi.

U nastavku donosimo nove linkove na prikaze postupka:

* Tekst je objavljen u sklopu projekta poticanja novinarske izvrsnosti Agencije za elektroničke medije

Tekst se nastavlja ispod oglasa
Podržite nas! Kako bismo Vas mogli nastaviti informirati o najvažnijim događajima i temama koje se ne mogu čitati u drugim medijima, potrebna nam je Vaša pomoć. Molimo Vas podržite Narod.hr s 10, 15, 25 ili više eura. Svaka Vaša pomoć nam je značajna! Hvala Vam! Upute kako to možete učiniti možete pronaći OVDJE

Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i društvenim mrežama Narod.hr dopušteno je registriranim korisnicima. Čitatelj koji želi komentirati članke obavezan se prethodno upoznati sa Pravilima komentiranja na web portalu i društvenim mrežama Narod.hr te sa zabranama propisanim člankom 94. stavak 2. Zakona o elektroničkim medijima.