11. siječnja sveti papa Higin – pročitajte imena prvih 10 papa!

javno vlasništvo

“A ja tebi kažem: Ti si Petar-Stijena i na toj stijeni sagradit ću Crkvu svoju i vrata paklena neće je nadvladati. Tebi ću dati ključeve kraljevstva nebeskoga, pa što god svežeš na zemlji, bit će svezano na nebesima; a što god odriješiš na zemlji, bit će odriješeno na nebesima.” (Matejevo evanđelje, 16, 18-20)

Danas slavimo svetoga Higina, osmoga papu po redu i drugog Grka na Petrovoj stolici. Vladao je od 136. do 140. godine. Filozof, kulturan i častan čovjek, doselio je u Rim iz Atene.

Poslije izbora za papu morao se suočiti s gnosticizmom, krivovjerjem koje je nastojalo spojiti kršćanstvo sa židovstvom i poganskom filozofijom i zastupalo dualizam, prema kojem je materija zlo, a duhovnost dobro. Znatno je pridonio uređenju crkvenih struktura i uveo crkvenu hijerarhiju, podjelu na veće i manje službe u Crkvi.

U veće službe, božanske, utemeljene po apostolima, svrstao je đakonat, prezbiterat (svećenstvo) i episkopat (biskupska služba), a u manje, koje je u Crkvu uveo baš on, ubrojio je vratare, lektore, egzorciste, akolite i subđakone. Zaslužan je i za uvođenje kumstva pri krštenju, a pripisuju mu i odredbu o čuvanju svetog ulja za sakrament krizme i posvete biskupa. Odredio je da sve crkve trebaju biti posvećene. ž

Papa Higin umro je u Rimu 140. ili 142, po nekima kao mučenik. Pokopan je u Vatikanu, u blizini groba svetoga Petra.

Popis prvih 10 papa i nasljednika svetog Petra:

1. sv. Petar (32 – 67)
2. sv. Lino (67 – 76)
3. sv. Anaklet I. (76 – 88)
4. sv. Klement I. (88 – 97)
5. sv. Evarist (97 – 105)
6. sv. Aleksandar I. (105 – 115)
7. sv. Siksto I. (115 – 125)
8. sv. Telesfor (125 – 136)
9. sv. Higin (136 – 140)
10. sv. Pio I. (140 – 155)

Izvor: narod.hr