27. svibnja Presveto Trojstvo – što je usnio sveti Augustin kada je htio napisati knjigu o Presvetom Trojstvu?

zupa-sracinec.hr

Tajna Presvetog Trojstva najveće je otajstvo vjere, otajstvo iz kojeg je izašla povijest spasenja. Kršćanska vjera je vjerovanje u jednoga Boga u Tri Osobe: Oca, Sina i Duha Svetoga. To je potpuna i završna objava jedinoga Boga čovjeku i potpuna objava Božje ljubavi. Misterij vjere kojim se Bog ljubavi objavljuje palom čovjeku i vraća u svoj zagrljaj.

I sav naš život, od krštenja do smrti, nosi pečat vjere u Presveto Trojstvo.

 

Sveti Augustin htio je napisati knjigu o Presvetomu Trojstvu, ali mu nikako nije polazilo za rukom. Tada je usnuo san: vidio je sebe kako šeće obalom mora i vidi dijete na plaži. Dijete je školjkom presipalo morsku vodu u rupu u pijesku. Augustin ga je upitao: ‘Što radiš?’ – Dijete je odgovorilo: ‘Želim presuti more u ovu rupicu.’ – Tu su se velikom filozofu otvorile oči: ‘Upravo tako nemoguću stvar pokušavam i ja jer želim svojim ograničenim razumom shvatiti tajnu Presvetoga Trojstva.’

Tajna Presvetog Trojstva najveće je otajstvo kršćanske vjere, otajstvo iz kojeg je izašla povijest spasenja.

Kršćanska vjera je vjerovanje u jednoga Boga u Tri Osobe. Svetkovina Presvetog Trojstva slavi se drugačije od ostalih blagdana u crkvenoj godini. Ovdje se slavi temeljna istina vjere o Bogu koji je, kako Katekizam Katoličke Crkve kaže, ‘jedan u trima božanskim osobama: Ocu, Sinu i Duhu Svetomu’.

Vjerujemo da je sa svima nama milost Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga Oca i zajedništvo Duha Svetoga, kako nam govori i sveta liturgija. Već na ulazu u Crkvu, nakon što smo prstom dotaknuli blagoslovljenu vodu i prekrižili se izgovarajući riječi: „U ime Oca i Sina i Duha Svetoga!“ ispovijedamo Presveto Trojstvo – vjeru u jednoga jedinoga Boga u tri osobe: Oca i Sina i Duha Svetoga.

I sav naš kršćanski život, od krštenja do smrti, nosi pečat vjere u Presveto Trojstvo. Do vremena „sveopće obnove“, kako piše apostol Petar, kada će sve se podložiti Bogu da „Bog bude sve u svemu“, prema riječima drugog velikog apostola Pavla.

 

Izvor: narod.hr