#Andrea Jambrošić Sakoman

tomašević vidović

Tomašević imenovao novo Upravno vijeće Poliklinike: Među članovima i Lora Vidović

Novi članovi Upravnog vijeća su Gordana Keresteš, Andrea Jambrošić Sakoman te Lora Vidović

NAJNOVIJE