#hkd svetog jeronima

Ivo Džeba: Razumov nerazuman odnos prema uglednoj instituciji – HKD sv. Jeronima svedeno na...

Kao katolici se često pitamo zašto je naša kultura toliko dekristijanizirana, zašto katolički mislioci i ideje nisu prisutnije u našem društvu.

NAJNOVIJE