#hlk

Minigo: nakon 20 godina Liječnička komora ponovno brani autonomiju

'MORAMO OJAČATI SVOJU ULOGU'

Dr. Trpimir Goluža: Iznimna podrška našoj peticiji zorno pokazuje što članstvo HLK-a želi i...

IZBORI ZA NOVO VODSTVO LIJEČNIČKE KOMORE

Izbori u Hrvatskoj liječničkoj komori – hoće li proći transparentno?

HUBOL TRAŽI PROMJENU IZBORNIH PRAVILA

Od ulaska u EU 923 hrvatska liječnika zatražilo odlazak u inozemstvo!

NEZADOVOLJNI POLOŽAJEM U SUSTAVU

Liječnička komora i dalje bez elektroničkog glasanja – odbijena HUBOL-ova inicijativa

U VELJAČI NOVI SAZIV SKUŠTINE

Skupština Liječničke komore o izmijeni izbornih pravila

NAKON PETICIJE HUBOL-A KOJU JE POTPISALO 3000 BOLNIČKIH LIJEČNIKA

HLK: Nikica Gabrić nije čuvao ugled liječničkog staleža

PREDSTAVKA HUBOL-A

Minigo: Novca za zdravstvo ionako premalo, postoji opasnost da liste čekanja budu duže

„Novca koji imamo za zdravstvo je premalo da damo onakvu zdravstvenu zaštitu kakvu obećajemo pacijentima. Sasvim sigurno je da postoji opasnost da će biti...

NAJNOVIJE