#kultura nova

Nakon 8 godina na čelu zaklade ‘Kultura nova’, poznate po financiranju bizarnih projekata, na...

Zaklada osnovana 2011., njezina upraviteljica od tada je Dea Vidović

Zaklada Kultura nova: Još jedan bankomat ‘civilnog društva’

POTICAJ ODABRANIH

Eurokaz: Pogledajte što Ministarstvo kulture financira našim novcem

JE LI TO KULTURA?

NAJNOVIJE