#livia puljak

Prof. dr. sc. Livia Puljak: Budite oprezni, ne kupujte pripravke koji se nude za...

"Jedinim načinom provjere učinkovitosti i sigurnosti u medicini smatra se vrsta istraživanja koja se zove randomizirani kontrolirani pokus"

NAJNOVIJE