#Tihomir Engelsfeld

Članovi HAZU-a o kurikulu: Želimo li pretvoriti školu u lunapark i kome je to...

Stotinu stručnjaka sa sveučilišta, iz škola, znanstvenih instituta i Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (HAZU) u kritičkom osvrtu na prijedlog Cjelovite kurikularne reforme (CKR) iznijeli su niz negativnih primjedaba na taj dokument, dok dosadašnja Ekspertna radna skupina smatra da reformu treba nastaviti na način na koji je osmišljena i vođena.

NAJNOVIJE