Afera Janaf: USKOK donio rješenje o pokretanju istrage protiv 11 osumnjičenih

Zagreb, 17.09.2020. - Osumnjičeni u tzv. aferi Janaf dovedeni su na ispitivanje u USKOK. Na fotografiji policijski kombi.  foto HINA/ Lana SLIVAR DOMINIĆ/ lsd

Afera u kojoj je među 11 uhićenih i direktor tvrtke Janaf Darko Kovačević, prema Uskoku, imala je premrežen ‘sustav’ pogodovanja i namještanja natječaja.

USKOK je objavio priopćenje u kojem su detalji kako je sve funkcioniralo.

“USKOK je, na temelju kaznene prijave PNUSKOK-a, donio rješenje o provođenju istrage protiv 11 hrvatskih državljana zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela trgovanja utjecajem, poticanja na trgovanje utjecajem, davanja mita za trgovanje utjecajem, davanja mita, zlouporabe položaja i ovlasti, poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti, pomaganja u zlouporabi položaja i ovlasti, nezakonitog pogodovanja te pomaganja u nezakonitom pogodovanju.

Osnovano se sumnja da je I. okr., kao osnivač i stvarni voditelj poslovanja jednog trgovačkog društva, od rujna 2019. do 18. rujna 2020., u Zagrebu, s II. okr., predsjednikom uprave trgovačkog društva Jadranski naftovod d.d. (JANAF), dogovorio da će mu za poduzimanje svih radnji potrebnih za osiguranje dodjele poslova kojih je investitor JANAF njegovom društvu, kao nagradu dati 1.960.000,00 kuna u gotovini, što je 11. studenoga 2019. i učinio. U cilju realizacije dogovorenog, II. okr. je najprije u Plan investicija društva JANAF uvrstio dva projekta, nakon čega je II. okr., koristeći autoritet dugogodišnjeg čelnika društva koji im je nadređen, od III. okr., direktora Sektora sigurnosti i zaštite i IV. okr., direktora Sektora transporta nafte u JANAF-u, zatražio da poduzmu sve radnje potrebne kako bi društvu I. okr. osigurali dodjelu navedenih poslova, na što su III. i IV. okr. pristali i poduzeli potrebne aktivnosti. Između ostalog su prepustili da dio natječajne dokumentacije za jedan od poslova sastavljaju I. i V. okr. na način da svojim društvima osiguraju prednost. Nakon što su sve potrebne radnje realizirane, između JANAF-a i trgovačkog društva I. okr., odnosno zajednice ponuditelja trgovačkih društava, zaključena su dva ugovora o izvođenju radova, svaki u vrijednosti od 20.000.000,00 kuna.

Osim toga, osnovano se sumnja da je I. okr., kao stvarni voditelj poslovanja jednog trgovačkog društva, od rujna 2019. do 18. rujna 2020., u Zagrebu i Novoj Gradiški, s gradonačelnikom Nove Gradiške, dogovorio da će mu kao nagradu za poduzimanje svih radnji potrebnih da se u jednom postupku javnog nadmetanja izvođenje radova dodijeli zajednici ponuditelja trgovačkih društava, u kojem je I. okr. stvarni voditelj jednog, a VII. okr. odgovorna osoba drugog društva, dati 100.000,00 kuna. U cilju realizacije dogovora poduzete su sve potrebne radnje kako bi se osiguralo da od svih pristiglih ponuda najpovoljnija bude ponuda točno određene zajednice ponuditelja trgovačkih društava u kojem je I. okr. stvarni voditelj jednog, a VII. okr. odgovorna osoba drugog društva. Protivno obvezi zakonitog provođenja svih poslova koji se obavljaju u okviru tijela gradske uprave, omogućeno je da društvo u kojem je VI. okr. odgovorna osoba bude odabrano za izradu projektne dokumentacije, kao i da se za nadzor obavljenih radova odabere društvo koje je prethodno odredio I. okr., a čiji će djelatnici po zaključenju ugovora omogućiti odobravanje plaćanja svih izvedenih radova zajednici ponuditelja trgovačkih društava neovisno o njihovoj kvaliteti.

Također se osnovano sumnja da je, od rujna 2019. do 18. rujna 2020., u Zagrebu i Velikoj Gorici, na traženje i u dogovoru s I. okr., gradonačelnik Velike Gorice poduzeo sve radnje potrebne da se društvu I. okr. u otvorenom postupku jednog javnog nadmetanja procijenjene vrijednosti nabave 97.365.000,00 kuna dodijeli izvođenje tih radova. Naime, koristeći autoritet funkcije gradonačelnika i pozicije jedinog člana Skupštine trgovačkog društva VG Vodoopskrbe d.o.o. (Vodoopskrba), gradonačelnik Velike Gorice je od VIII. okr., predsjednika uprave Vodoopskrbe ujedno i naručitelja navedenih radova koji je stvarno upravljao tim javnim nadmetanjem zatražio da manipulira predpostupkom i postupkom javnog nadmetanja mijenjanjem dokumentacije o nabavi sukladno zahtjevima I. okr. i njegove konzultantice IX. okr., te da u fazi nakon podnošenja ponude prepusti I. i IX. okr. da sami evaluiraju svoju i druge ponude koje će biti podnesene, na što je VIII. okr. pristao. U cilju realizacije dogovorenog, između ostalog je naložio X. okr., voditeljici odjela za EU projekte u Vodoopskrbi, da u sklopu postupka pojašnjenja i mogućih izmjena Dokumentacije o javnoj nabavi, na pitanja društva od I. okr. i njegovih poslovnih partnera u ime Vodoopskrbe objavljuje one odgovore koje će joj dati IX. okr., kao i da pitanja njihovih konkurenata, radi otkrivanja tehnoloških rješenja i s njima povezan okvirni iznos njihovih ponuda, daje na uvid djelatnicima društva I. okr., što je X. okr. kontinuirano provodila. Po realizaciji svih potrebnih radnji, Vodoopskrba i društvo u kojem je IX. okr. odgovorna osoba zaključili su ugovor o tehničkoj evaluaciji ponuda zaprimljenih u okviru javnog nadmetanja i time trgovačkom društvu omogućili podnošenje cjenovno najpovoljnije ponude.

Nadalje se osnovano sumnja da je na traženje i u dogovoru s I. okr., od rujna 2019. do 18. rujna 2020., gradonačelnik Velike Gorice pokrenuo postupak za raspisivanje novog javnog nadmetanja nakon što je poništeno prethodno javno nadmetanje za sustav javne rasvjete u Velikoj Gorici. Potom je naložio djelatnicima Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i promet Velike Gorice provođenje pozivnog natječaja s time da se, sukladno dogovoru s I. okr., poziv za podnošenje ponude dostavi trgovačkom društvu u kojem je odgovorna osoba XI. okr. i dvama drugim društvima, znajući da će sadržaj svih ponuda odrediti XI. okr. i ponudu njegovog društva prikazati najpovoljnijom, a po zaključenju ugovora zajedno s I. okr. kreirati projektnu dokumentaciju kojom će osigurati prednost njegovom društvu. Nakon provedbe fingiranog pozivnog natječaja, XI. okr. je u ime društva u kojem je odgovorna osoba s Gradom Velika Gorica zaključio ugovor kojim mu je povjereno sastavljanje projektne dokumentacije, a zatim je s I. okr. započeo s izradom projektne dokumentacije koju uslijed uhićenja nije do kraja kompletirao.

U odnosu na dvojicu čelnika jedinica lokalne samouprave čeka se odluka Hrvatskog sabora o zahtjevima DORH-a za skidanje imuniteta.”

Policija podigla kaznene prijave protiv 13 osoba
Oglasio se i MUP nakon provedenog kriminalističkog istraživanja u aferi Janaf.

“Policijski službenici PNUSKOK-a, Službe za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta Zagreb u koordinaciji s USKOk-om proveli su kriminalističko istraživanje nad više osoba, hrvatskih državljana, zbog sumnje da su počinili više kaznenih djela iz domene gospodarskog kriminaliteta.

Kriminalističkim istraživanjem je utvrđeno da je prvoosumnjičeni (1960.), od rujna 2019. do rujna 2020. godine, u dogovoru s drugo – (1969.), treće – (1976.), četvrto – (1961.) i petoosumnjičenim (1968.), zbog interesa da njegovo trgovačko društvo dobije poslove izvođenja građevinskih i inženjerskih radova investitora dioničkog društva u suvlasništvu Republike Hrvatske, predao drugoosumjičenom iznos od 1.960.000,00 kuna kao nagradu za poduzimanje radnji potrebnih za dodjelu tih poslova, a na njegovo prethodno traženje.

Drugoosumnjičeni je, sa ciljem realizacije dogovorenog, od trećeosumnjičenog i četvrtoosumnjičenog zatražio izradu tehničke dokumentacije za potrebe postupka nabave i donošenja odluke o odabiru najpovoljnije ponude trgovačkog društva u stvarnom vlasništvu prvoosumnjičenog, a čime je prvoosumnjičenom omogućio sklapanje ugovora u vrijednosti od oko 40 milijuna kuna.

Nadalje, kriminalističkim istraživanjem je utvrđeno da je prvoosumnjičeni od rujna 2019. do rujna 2020. godine, zbog interesa da njegovo trgovačko društvo i društvo u vlasništvu osmoosumnjičenog (1963.) dobiju poslove na izvođenju građevinskih radova investitora jedinice lokalne samouprave u vrijednosti od 4.100.000,00 kuna, poduzeo radnje da sedmoosumnjičena (1978.) izradi projektnu dokumentaciju kojom je osigurana prednost trgovačkim društvima u vlasništvu prvo- i osmoosumnjičenog u odnosu na druge zainteresirane gospodarske subjekte u okviru planiranog javnog nadmetanja. Potom je prvoosumnjičeni poduzeo radnje sa ciljem odabira građevinskog nadzora kojim bi se društvu u njegovom vlasništvu i društvu u vlasništvu osmoosumnjičenog odobrilo plaćanje svih izvedenih radova neovisno o njihovoj kvaliteti.

Također, sumnja se da je prvoosumnjičeni od rujna 2019. do rujna 2020. godine, zbog interesa da njegovo društvo dobije poslove na izvođenju građevinskih i inženjerskih radova investitora trgovačkog društva u suvlasništvu Republike Hrvatske procijenjene vrijednosti nabave 97.365.000,00 kuna, tražio od desetoosumnjičenog (1984.) manipuliranje predpostupkom i postupkom javnog nadmetanja mijenjanjem Dokumentacije o nabavi.

Sukladno zahtjevima prvosumnjičenog i njegove suradnice, jedanaestoosumnjičene (1970.), desetoosumnjičeni je tražio od dvanaestoosumnjičene (1986.) da, kao zaposlenica trgovačkog društva u suvlasništvu RH, objavljuje one odgovore koje joj je dala jedanaestoosumnjičena i time Dokumentaciju o nabavi mijenja prema potrebama trgovačkog društva u vlasništvu prvoosumnjičenog.

Nakon toga je desetoosumnjičeni, u dogovoru s prvoosumnjičenim i jedanaestoosumnjičenom, fingirao provođenje pozivnog natječaja za nabavu usluga tehničke evaluacije ponuda. Ponude su dostavljene onim društvima koje su prethodno odabrali prvoosumnjičeni i jedanaestoosumnjičena, kako bi se u konačnici odabralo društvo u vlasništvu jedanaestoosumnjičene. Potom je ponuda trgovačkog društva u vlasništvu prvoosumnjičenog, uslijed tehničke evaluacije koju je provela jedanaestoosumnjičena, ocjenjena u cijelosti valjanom. Na taj način su stvorili sve preduvjete za donošenje odluke o odabiru trgovačkog društva u vlasništvu prvoosumnjičenog, kao izvođača radova.

Osim navedenog, kriminalističkim istraživanjem je utvrđeno da je prvoosumnjičeni od rujna 2019. do. rujna 2020. u Velikoj Gorici, poduzeo sve radnje da jedinica lokalne samouprave ponovo pokrene postupak javnog nadmetanja, a sve s ciljem da njegovo društvo dobije poslove na izvođenju radova investitora jedinice lokalne samouprave. U vezi toga je dogovorio da će ponude za izradu projektne dokumentacije dostaviti društvu u vlasništvu trinaestoosumnjičenog (1946.) koji će kreirati projektnu dokumentaciju na način da će osigurati prednost trgovačkom društvu u vlasništvu provosumnjičenog, no uslijed uhićenja i pokretanja kaznenog postupka istu nije do kraja kompletirao.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja deset osumnjičenih je predano ili će biti predano pritvorskom nadzorniku , dok je policija protiv 13 osumnjičenih osoba podnijela kaznenu prijavu Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta zbog sumnje da su počinili kaznena djela trgovanja utjecajem, davanja mita za trgovanje utjecajem, poticanja na trgovanje utjecajem, primanja i davanja mita, zlouporabe položaja i ovlasti, pomaganja u zlouporabi položaja i ovlasti te nezakonitog pogodovanja i pomaganja u nezakonitom pogodovanju.”

Podržite nas! Kako bismo Vas mogli nastaviti informirati o najvažnijim događajima i temama koje se ne mogu čitati u drugim medijima, potrebna nam je Vaša pomoć. Molimo Vas podržite Narod.hr s 50, 100, 200 ili više kuna. Svaka Vaša pomoć nam je značajna! Hvala Vam! Upute kako to možete učiniti možete pronaći OVDJE

Izvor: narod.hr