Nikola Grmoja o GREVIO-u i IK: “Nije mi drago da nas netko nadzire sa strane”

Foto: Fah

Međunarodno tijelo GREVIO nadzirat će provedbu Istanbulske konvencije.

GREVIO se sastoji od 10 do 15 članova, a iz jedne zemlje može biti najviše jedan član. Kandidate nominiraju države, odnosno predlaže vlada, a bira Odbor stranaka u Vijeću Europe na četiri godine. GREVIO vodi nadzor i piše izvješće o provedbi Konvencije u pojedinoj zemlji te o tome obavještava Vijeće Europe.

“Nije mi baš drago da nas nadzire netko sa strane i dijeli nam packe kad mi sami možemo riješiti ta pitanja. U cjelokupnoj javnosti, neovisno o ideologiji, postoji stav da se treba obračunati s nasiljem nad ženama”, rekao je Nikola Grmoja za Dnevnik.hr.

U ime obitelji: Analiza koristi i šteta ne opravdava ratifikaciju IK

Udruga U ime obitelji svim saborskim zastupnicima dostavila je analizu šteta i koristi Istanbulske konvencije iz koje izvan svake sumnje proizlazi da ratifikacija nije u interesu niti žrtava nasilja niti građana RH.

Između ostaloga su spomenuli i GREVIO:

Istanbulska konvencija uvodi proizvoljan nadzor odbora koji je ustanovljen Istanbulskom konvencijom (GREVIO) nad hrvatskim pravosuđem, politikama i trošenjem proračunskog novca

GREVIO je “grupa stručnjaka” koju je ustanovila Istanbulska konvencija, a nadzire kako države koje su ratificirale Konvenciju provode njezine odredbe. Izvješća država koje su ratificirale Istanbulsku konvenciju pokazuju da se GREVIO na potpuno proizvoljan način upliće u zacrtane politike država članica te vrši pritisak da se provode “rodne politike” sukladne definiciji „roda“ koju donosi Istanbulska konvencija, a ne onoj definiciji “rodne jednakosti” kao jednakosti između muškaraca i žena oko kojeg postoji suglasje u Ugovorima EU.

DAKLE: ratifikacijom Istanbulske konvencije bi “grupa stručnjaka” dobila pravo proizvoljno utjecati na pravosuđe i obrazovni sustav RH te na upravljanje financijama. Davanje takvih ovlasti jednom odboru nema nikakvog opravdanja!

Istanbulska konvencija obvezuje države da financiraju udruge, konzultiraju ih o politikama koje provode, a odabir udruga, njihovo djelovanje i financiranje opet nadgleda GREVIO.

Izvor: narod.hr/dnevnik.hr