Zatvoren Twinning projekt unaprjeđenja Registra onečišćavanja okoliša

Foto: Thinkstock

Oko 900.000 eura vrijedan Twinning projekt “Unaprjeđenje Registra onečišćavanja okoliša (ROO) i integracija u Informacijski sustav zaštite okoliša (ISZO)”, koji se provodio 18 mjeseci unaprijedivši hrvatski ROO u smislu kvalitetnijeg izvješćivanja prvenstveno prema EU i UN-u, ali i prema općoj javnosti i donositeljima odluka, u srijedu je službeno zatvoren u zagrebačkoj Kući Europe.

Projekt je provela Hrvatska agencija za okoliš i prirodu (HAOP) u suradnji s Austrijskom agencijom za okoliš i uz potporu stručnjaka iz Austrije, Njemačke i Francuske. Njegova vrijednost je 900.000 eura, od čega je 95 posto financirala Europska unija u okviru Prijelaznog instrumenta, a ostalih pet posto Republika Hrvatska. Svrha mu je bila jačanje hrvatskog Registra onečišćavanja okoliša (ROO), uključujući unaprjeđenje procesa prikupljanja i verifikacije te osiguranja kvalitete podataka i izvješćivanja. Hrvatski nacionalni portal ROO unaprjeđen je kroz razvoj internetskog portala koji će omogućiti lakši i jednostavniji pristup podacima u industriji, stručnoj i široj javnosti, kao i nadležnim tijelima i institucijama.

“Registar onečišćavanja okoliša jedinstveni je registar o emisijama i prijenosu onečišćujućih tvari u zrak, vodu, more i tlo te nastanku, sakupljanju i obradi otpada. Stoga je važan alat za kontinuirano praćenje trendova i napretka u smanjivanju onečišćavanja okoliša, kao i za praćenje usklađenosti s međunarodnim sporazumima, utvrđivanje prioriteta i ocjenu napretka postignutog implementiranim politikama i programima zaštite okoliša, a mjerodavnima vrijedna pomoć pri donošenju odluka o pitanjima zaštite okoliša i kreiranje objektivne daljnje politike”, istaknula je ravnateljica HAOP-a Ivana Gudelj.

Objasnila je kako su podaci iz te baze, koja s gotovo 19.000 korisničkih računa i više od 11.000 obveznika čini najveću bazu okolišnih podataka u Hrvatskoj, neophodni za čitav niz nacionalnih i međunarodnih izvješća iz područja industrijskih onečišćenja, otpada, klimatskih promjena, zaštite voda i mora, prekograničnog onečišćenja zraka te brojna druga.

Državni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike Mario Šiljeg istaknuo je iznimnu važnost informacija o stanju parametara okoliša, o onečišćivačima okoliša, o emisijama u okoliš te o kritičnim okolišnim točkama prouzročenim onečišćenjima. “U tom svjetlu gledam i na ovaj Registar onečišćavanja okoliša, jer jedan takav uređen sustav s pouzdanim, kvalitetnim i točnim informacijama i nama u Ministarstvu zaštite okoliše omogućava da donesemo prave i konkretne odluke čija će refleksija biti konkretan pomak u stanju okoliša na određenom području”, istaknuo je Šiljeg.

Na prigodnoj svečanosti obratili su se i veleposlanik Savezne Republike Njemačke Thomas E. Schultze, veleposlanica Republike Francuske Corinne Meunier, zamjenica voditelja predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj Mirella Rašić, zamjenica veleposlanika Republike Austrije Martina Klenner-Auvillain, pomoćnica ravnatelja Središnje agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije Nirvana Sokolovski, kao i čelnici partnerskih institucija. Projektne rezultate za proteklih 18 mjeseci predstavili su savjetnik za Twinning Holger Böken te Andrina Crnjak-Thavenet iz HAOP-a.

Izvor: narod.hr