#antibiotik

Američka agencija za hranu i lijekove odobrila antibiotik otkriven u Zagrebu

Antibiotik otkriven u zagrebačkoj tvrtki Xellia Pharmaceuticals.

Europa: Porastao broj superbakterija otpornih na antimikrobne lijekove

U nekim slučajevima ne djeluje više ni kombinirana terapija.

Otkriven antibiotik koji djeluje na otporne bakterije

Deset puta manji rizik stvaranja otpornosti na antibiotike nego kod lijekova koji su trenutačno na tržištu

NAJNOVIJE