#Bild.de

bild o kampiranju

Njemački Bild objavio veliku reportažu – ‘9 razloga za zimsko kampiranje u Hrvatskoj’

Njemački portal Bild.de, objavio je opširnu reportažu o zimskom kampiranju u Hrvatskoj.

NAJNOVIJE