#dinar

Kao u Jugoslaviji: Predsjednik Venezuele naredio “brisanje nula” s novčanica zbog hiperinflacije

Narodna banka SRJ krajem 1993. godine na vrhuncu hiperinflacije izdala je novčanicu od 500 milijardi dinara

NAJNOVIJE