#gastarbajteri

Prva znanstvena konferencija o gastarbajterima: ‘Slali smo radnike, a otišli su nam ljudi’

Prva je to konferencija takve tematike u Hrvatskoj
Tado Jurić i Stjepan Šterc

FHS i HKS organiziraju znanstveni skup o gastarbajterima: ‘Prošla su vremena prešućivanih demografskih tema’

'Prošla su vremena prešućivanih demografskih tema'
bauštela

Pet deseteljeća od ugovora koji je stvorio ‘gastarbajtere’ iz bivše Jugoslavije

Prije 50 godina je između Savezne Republike Njemačke i SFR Jugoslavije potpisan sporazum o dovođenju/slanju radne snage.

Što je Hrvatima Njemačka bila nekad, a što je danas?

U Njemačkoj je lustracija provedena vrlo temeljito, za razliku od Hrvatske, gdje možete biti i Manolić osobno i svejedno sudjelovati u vlasti te biti ugledni građanin.

Austrija namjerava smanjiti dječje doplatke za djecu radnika iz drugih zemalja

Predviđa se da bi na taj način došlo do uštede od 100 milijuna eura u državnom proračunu

NAJNOVIJE