#godišnji proračun

izborna šutnja

Sa 80 glasova za i 41 protiv, izglasan proračun za 2020.

Na Prijedlog državnog proračuna za iduću godinu podneseno je više od 300 amandmana

Država daje mladima stotine milijuna kuna i tvrdi da je to i demografska mjera:...

Oni koji zapošljavaju, poslodavci, tvrde da je ovakva mjera, zapravo kažnjavanje starosne dobi.

u Hrvatskom saboru raspravljat će o proračunu za iduću godinu i novom kalendaru blagdana

Najvažnije smanjenja odnose se na uštede na kamatama i smanjenje za naknade aktivne politike zapošljavanja

NAJNOVIJE