#hrvatski iseljenički kongres

Treći hrvatski iseljenički kongres u Osijeku 28. lipnja – 1. srpnja

Kongres će se fokusirati na mogućnost povratka druge i treće generacije u domovinu

Treći hrvatski iseljenički kongres održat će se 2018. u Osijeku

Prvi hrvatski iseljenički kongresi održao se 2014. godine u Zagrebu, a drugi 2016. godine u Šibeniku.

‘Hrvatska je iseljenička majka; o majci se uvijek govori lijepo’

Drugi Hrvatski iseljenički kongres, međunarodni znanstveno-stručni skup, uspješno je održan u Šibeniku od 30. lipnja do 3. srpnja 2016.

Hrvatski iseljenički kongres: ‘Nestalo je povjerenja između iseljene i domovinske Hrvatske’

Drugi Hrvatski iseljenički kongres, međunarodni znanstveno-stručni skup, uspješno je održan u Šibeniku od 30. lipnja do 3. srpnja 2016.

Hrvati iz Njemačke obilježili u Berlinu Dan sjećanja na žrtvu Vukovara

'ZAPAMTITE VUKOVAR' NA NJEMAČKIM ZNAMENITOSTIMA

Poruka iseljenicima – Ako vam se ne sviđa u Hrvatskoj, vratite se u zemlju...

OTVORENO PISMO HRVATSKOG ISELJENIČKOG KONGRESA

NAJNOVIJE