#Hrvatsko katličko sveučilište

Dan Katedre za teologiju HKS-a i predstavljanje knjige vlč. Odilona Singboa

Dr. sc. Odilon Singbo: "Za mene kao autora ovo je trenutak obnove kreposti zahvale"

Na Hrvatskom katoličkom sveučilištu ciklus znanstvenih tribina o istraživanju svemira

Tribine se održavaju na Hrvatskom katoličkom sveučilištu u dvorani „Blaženi Alojzije kard. Stepinac“

(FOTO) Rektor HKS-a Tanjić povodom dana Odjela za povijest upozorio: ‘Neki žele predmet povijesti...

"Dužnost je nas svih boriti se protiv toga i ukazati na važnost povijesti za cjelokupni život hrvatskoga bića“

Iako mnogima smeta, nema ničega spornog u suradnji HKS-a i Klinike Fran Mihaljević

Klinika za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević je visokospecijalizirana javna zdravstvena ustanova u kojoj se planira, organizira i provodi medicinski, nastavni i znanstveni rad.

NAJNOVIJE