#inflacija

Kriza nacionalne valute okončana, prijeti inflacija

NAJGORA GOSPODARSKA KRIZA RUSIJE OD 1998.

U listopadu blaga inflacija zbog pada cijena električne energije

HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA

Proizvođačke cijene u eurozoni porasle prvi puta u ovoj godini

PODACI EUROSTATA

EK sljedeći tjedan objavljuje ekonomske prognoze za zemlje članice EU

Sljedeći tjedan Europska komisija će objaviti zimske ekonomske prognoze za razdoblje 2013-2015. u kojima će iznijeti svoja predviđanja o kretanju BDP-a, deficita, duga, inflacije...

NAJNOVIJE