#Jasna Šoljan Andrašić

povjerenstvo za odlučivanje o sprječavanju sukoba interesa

Komentar: Je li Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa ‘kvazi’ sudovanje?

U obnašanju javne dužnosti, dužnosnici ne smiju svoj privatni interes stavljati iznad javnog interesa.

Komentar: Slijedimo li pravilo da je zdravlje ljudi uvjet zdrave ekonomije?

Sve to s temeljnim uporištem da bez zdravog pučanstva nema niti zdrave ekonomije

Elektroničko glasovanje uklonilo bi sva pitanja na koja DIP još uvijek nema odgovore

Predsjednik DIP-a naime, navodi da se nada kako će HZJZ dati upute o mjerama na biralištima kao što daje za koncerte

Jesu li ispunjeni uvjeti za regularno održavanje izbora u srpnju?

"Postavlja se pitanje jesu li izbori legalni ako na njih ne mogu izaći državljani RH koji imaju prebivalište ili boravište u stranoj zemlji"

NAJNOVIJE