#marinella matejčić

Udruga Pariter

Udruga PaRiter i trostruka uloga civilnih LGBTIQ udruga u Hrvatskoj

"Revolucionarno nastrojen kadar, stasao u LGBTIQ udrugama, prodire u prethodno ocrnjene, u javnosti kompromitirane i financijski iscrpljene javne i državne ustanove"

Radikalne ljevičarke: Traže da plaćate svojim novcem njihove pobačaje i ukinule bi poštivanje tuđe...

Ovu platformu osnovali su 2017. godine "feministički kolektiv fAktiv i "Udruge za ljudska prava i građansku participaciju PaRiter

NAJNOVIJE