#marito mihovil letica

Marito Mihovil Letica: Akademik Katičić iskazao je jednu od glavnih razlika između hrvatskoga i...

U Hrvatskoj i izvan nje još ima slavista, jugoslavista koji su skloni tvrditi da je hrvatski proistekao iz srpskoga.

Marito Mihovil Letica: Sljedbenici Tita i Partije nisu istinski antifašisti

'...komparacijskim niveliranjem i slikovito govori o ″službi kukastog križa produženog u srp i čekić″'

Marito Mihovil Letica: Lijevo-liberalni udar na definiciju obitelji

Što je obitelj, tko je čini, koja je funkcija obitelji i, naposljetku, koja je njezina prikladna definicija?

Marito Mihovil Letica: “Osvrt na odluku Ustavnoga suda o pravu nerođenoga ljudskog bića na...

Čini se da u današnjemu egoističkom, hedonističkom i utilitarističkom svijetu malotko mari za pravo slabijega

M.M. Letica: Bez nacionalizma i patriotizma nema internacionalizma i kozmopolitizma

Što bude slabiji Bruxelles, to će snažnija biti Europska unija.

M. M. Letica: Od ″prava na raspolaganje vlastitim tijelom″ do “homoseksualnog braka” – iskrivljeno...

Za te pojave nisu krivi sami po sebi ni liberalizam ni globalizam – nego iskrivljeno poimanje i neodgovorno življenje Božjih darova i ujedno zadataka: čovjekove slobode, njegova života te svijeta u kojemu živi i njime gospoduje.

M. M. Letica odgovara na izjave dr. Puljka o vjeronauku, obrazovnoj reformi te vjeri...

Nadajmo se da će prof. dr. Ivica Puljak na dnu čaše prirodne znanosti jednom prepoznati Boga, ali ne dajmo se zavarati od onih koji se u ispraznoj uznositosti nazvaše ″Pametno″

M.M. Letica: Može li musliman biti predsjednik jedne demokršćanske stranke?

Neobjašnjivoj izjavi uglednoga političkog analitičara pristupam nepreuzetnom objasnidbom razlike između dvaju pojmova grčkoga podrijetla: ″problem″ i ″misterij″.

M. M. Letica o novom kurikulu i izgnanstvu Marulića iz školske lektire

PORNOGRAFSKI URADCI UMJESTO STOŽENIH DJELA

NAJNOVIJE