#Mirjana Polić Bobić

Predstavljena knjiga Mirjane Polić Bobić “Hrvatska / Španjolska: kulturne i povijesne veze”

Prvo je izdanje objavljeno 2000. godine, a novome su dodana nova poglavlja te su, slijedom autoričina istraživanja, izmijenjeni i neki dijelovi prijašnjega teksta.

NAJNOVIJE