#Natalija Kanački

Trgovina ljudima “teška” 38 milijardi dolara

U EU se svake 2 min. prijavi nestanak djeteta

NAJNOVIJE