#položaj žena

(VIDEO) Jelušić Kašić upozorila na neravnopravan položaj žena: ‘Samo 20% žena na upravljačkim pozicijama’

Petrijevčanin Vuksanović: Položaj žena ne bi trebao ovisiti o političkoj opciji na vlasti

NAJNOVIJE