#Sebastain Edathy

Lanac pedofilije u Njemačkoj seže sve do visoke politike

PEDOFILIJOM ZAHVAĆENE I UDRUGE KOJE SE BAVE ZAŠTITOM DJECE

NAJNOVIJE