#suzbijanje korupcije

Antikorupcijsko vijeće: Donijeti novi zakon o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave

Korupcijski rizici u medijima, u lokalnoj samoupravi, političkim strankama, neke su od potencijalnih tema.

Indeks percepcije korupcije: Hrvatska među 5 najkorumpiranijih zemalja u EU i zapadnoj Europi

POLITIČKA PODOBNOST I NESTRUČNOST

Šeks: EK poručila Hrvatskoj da u suzbijanju korupcije nema rezultata

Predsjednik Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije Vladimir Šeks (HDZ) naglasio je danas da Europska komisija preporučuje Hrvatskoj da težište stavi na...

NAJNOVIJE